Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Представяне и работа със система ЦАИС-ЕОП - модули, функции, параметри и необходими действия за възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Как се изготвят и качват документи, ключови изисквания и правила. Практически примери от разработчиците на системата!

26 ноември 2019 - Пловдив - хотел Санкт Петербург

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

 • Представяне на ЦАИС ЕОП: Модули и функционалности в системата.
 • Видове потребители и регистрация.
 • Регистър на обществените поръчки.
 • Участие в поръчка като стопански субект. Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка. Създаване и подготовка на оферта.Подаване на искане за разяснение. Подаване на оферта.
 • Отваряне на оферта. Отваряне на ценовите предложения.
 • Комуникация с участниците и предоставяне на допълнителна информация.
 • Отваряне и оценка на подадените оферти. Работа на оценителната комисия.
 • Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията.
 • Избор на изпълнител.
 • Допълнителни функционалности: Промени и изменения по публикувани поръчки.
 • Работа с обособени позиции, Рамкови споразумения и други техники за възлагане.

Тъй като е изключително важно да се виждат конкретните действия на лекторите, докато показват работата със системата, за София сме осигурили зала с един от най-големите екрани, а за Пловдив в залата ще бъдат поставени няколко екрана за по-добра видимост!

26 ноември 2019, Пловдив,
х-л Санкт Петербург

 

195 лв. без ДДС на участник

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. 

На всички участници в обучението ще бъде издадено удостоверение за присъствие на обучение за работа с новата електронна платформа за обществени поръчки - ЦАИС ЕОП.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:


За регистрация на повече участници, моля, пишете ни на office@masterevents.bg или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 469 03 83
 • Моб.: 0896 19 19 24
 • e-mail: office@masterevents.bg
 • Адрес: ул. Жолио Кюри 20, София

Лектори от фирма Negometrix, която е част от консорциума, разработил платформата:

Янко Костадинов - управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по
електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни
потребители за работа с платформата за електронно възлагане на ОП.


Евгения Такева - бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по
възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител,
вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор
на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на
Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

Основни акценти:

⦿ Какво е ЦАИС-ЕОП
⦿ Модул и функционалности в системата
⦿ Създаване, подготовка и обявяване на ОП като ВЪЗЛОЖИТЕЛ
⦿ Участие като ИЗПЪЛНИТЕЛ
⦿ Как се създава, подготовя и подава оферта
⦿ Подаване на искане за разяснение, комуникация с участници
⦿ Отваряне и оценка на подадени оферти
⦿ Работа на оценителната комисия
⦿ Избор на изпълнител

Програма:

08.30 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Учебна лекция
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Учебна лекция
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Учебна лекция
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.00 ч. Учебна лекция

Обучението включва:

✔ Такса обучение
✔ Материали за водене на записки
✔ Разпечатани материали от лектора
✔ 2 кафе-паузи
✔ Сертификат за преминато обучение

ОСТАВАЩИ СВОБОДНИ МЕСТА:

4 ПЛОВДИВ