COMBO регистрация за събития LinkedIn Masterclass и Content Marketing Mavericks

Обща регистрация LinkedIn Masterclass и Content Marketing

  • Регистрацията дава достъп за участие в събитията LinkedIn Masterclass - 01.11.2018 и Content Marketing Mavericks - 26.10.2018 г.
  • Combo регистрацията не може да се комбинира с други отстъпки обявени на страниците на двете събития.
  • Таксата за участие в двете събития е 245 лв без ДДС и се превежда по банков път по проформа фактура, която ще бъде изпратена на вашия е-мейл.

Разгледайте повече за LinkedIn Masterclass >>

Разгледайте повече за Content Marketing Mavericks >>

Форма за регистрация: