Специализирано обучение: ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ И ТЪРГОВИЯ и GDPR

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ и GDPR 2018

Новият регламент за защита на личните данни и отражението му върху онлайн търговията и дигиталния маркетинг.

ОСНОВНИ ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

I. РЕФОРМАТА В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЕС - РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR):

 

Преглед на правната рамка. Какво ще промени реформата? Разяснения относно санкциите и някои аспекти на Регламента.
Какво се включва в обхвата на термина „лични данни“. Задължения на администратора и обработващия и отношения между тях.
Кои лични данни са в обхват на регламента.
Как GDPR 2018 ще повлияе на онлайн търговията и маркетинг активностите на организациите?

 

II. ОСНОВНИ ФИГУРИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 

Дефиниране – надзорен орган, субекти на данните, администратор и обработващ.
Как да разграничим и определим ролята – администратор / обработващ и как се уреждат отношенията между тях.
Задължения и отговорности на администратора и обработващия.

 

III. ПРИНЦИПИ ПРИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ОБРАБОТВАНЕ. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ:

 

Права на субектите на данни.
Основания за законосъобразно обработване. Как да преценим приложимото основание?

Какво е и как може да се иска и удостовери "Валидно съгласие" онлайн и офлайн.
Проверки от КЗЛД и санкциите, които ще се налагат.

 

IV. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (ТРАНСФЕРИ). ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ 2016/679:

 

Принципи и изисквания относно сигурността на данните. Нарушения на сигурността. Какви мерки трябва да се предприемат.
Предоставяне на лични данни (Трансфери). На кой може да се предоставят лични данни и при какви условия?
Какво е длъжностно лице по защита на личните данни (DPO). При какви условия сте длъжни да имате DPO?
Привеждане в съответствие с EU GDPR 2016/679 – общи практически насоки
Други насоки, свързани с прилагане изискванията на GDPR.

 

V. E-PRIVACY REGULATION - Какво се очаква от допълнителния регламент свързан с електронните комуникации, който предстои да се гласува през 2018 г.

 

VI. ДИСКУСИЯ С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

 

Научете отговорите на въпросите:

  • Може ли да изпращате рекламни съобщения до клиентите? При какви условия?
  • Какво е "валидно съгласие" и как да го вземем и удостоверим от стари и потенциални нови клиенти?
  • Има ли ограничения за банер рекламите?
  • Може ли да се приемат поръчки по телефона и какво може да последва при неправилно обработване на данните на поръчителя?
  • При какъв обем база данни (брой клиенти) трябва задължително да назначите/наемете DPO?
  • Имаме ли право да качваме собствени бази в социалните мрежи и да рекламираме към тях?
  • Какво трябва да се промени в общите условия и политиката за защита на личните данни при онлайн магазини?
  • Политика за използване на бисквитки (Cookies) и др.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО:

Водещ обучението:

Адв. Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет”. Член е на Софийската адвокатска колегия и сертифициран експерт на Международната асоциация   на   професионалистите   по   защита   на   личните   данни   (IAPP),   както   и Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)).
Тя специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, защита на личните данни, е-разплащания, е-финансови услуги, е-здравеопазване, телекомуникации, търговско право и др.

Адв. Кръстева е активен участник в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове и автор на многобройни доклади и становища по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка за информационните и комуникационни технологии, електронното правителство, защитата на личните данни, електронни съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др.

Програма:

09.00 - 09.30 ч. Регистрация 
09.30 - 11.00 ч. Лекция 
11.00 - 11.30 ч. Кафе пауза 
11.30 - 13.00 ч. Лекция

Обучението включва:

 Подготвени материали
✔ 1 кафе пауза
✔ Фактура за участие
✔ Консултация с лектора
(на събитието и в кафе паузата)

Цена за участие:

130 лв без ДДС
( за 1 участник )