Master Events Ви кани на специализиран ОНЛАЙН семинар:

Практически проблеми на доказването по граждански дела

Въпроси на гласните и писмените доказателствени средства

✓ Процес на доказване и видове доказване. Доказателствена тежест

✓ Допустими и недопустими доказателствени средства

✓ Принципи и оценка на свидетелските показания

✓ Оспорване истинността и процесуални действия на съда

15 юни 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 9 

Местата са ограничени с цел по-ефективно протичане на обучението и усвояване на материала

Семинар доказателства
писмени и устни доказателства

☑️  Отлична презентация и представяне
☑️  Отговори на ваши въпроси и казуси
☑️  Иновативна и лесна за използване онлайн платформа за обучения
☑️  100% гаранция за удовлетворение (или ви връщаме парите)!

I. Процес на доказване и видове доказване.

II. Доказателствена тежест.

 • Принципи при разпределянето на доказателствената тежест;
 • Допустими и недопустими доказателствени средства;
 • Процесуални задължения на съда при произнасянето по доказателствените искания на страните;
 • Служебно допускане на доказателствени средства;

 

III. Свидетелски показания – допустимост и недопустимост на свидетелските показания. Принципи и оценка на свидетелските показания.

 • Начало на писмено доказателство;
 • Други хипотези на допустимост на свидетелските показания;
 • Свидетелски показания и обяснения на страните;

 

IV. Писмени доказателствени средства – понятие и същност.

 • Видове документи;
 • Ред за събирането на писмени доказателствени средства;
 • Доказателствена сила на документите.
  • На частните документи.
  • На официалните документи.

 

V. Оспорване истинността на документ.

 • Процесуални действия на съда;
 • Разпределение на доказателствената тежест по реда на чл. 193, ал. 3 ГПК;

 

Програма:

09:00 - 09.30 - Вход в онлайн платформата
09:30 - 11:00 - Учебна лекция 1
11:00 - 11:20 - Кратка почивка
11:20 - 13:00 - Учебна лекция 2
13:00 - 14:00 - Обедна почивка
14:00 - 16:00 -  Учебна лекция 3, въпроси и отговори

15 юни 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 9 

*За максимално ефективно провеждане на обучението, онлайн достъпът е ограничен до 45 участника! Местата се изчерпват бързо! Запишете се сега!

Начин на провеждане: Обучението ще се проведе онлайн, като за целта Ви е необходима интернет връзка и устройство за достъп (телефон, лаптоп, компютър или др. устройство). Ще получите линк за достъп до обучението.

195 лв. без ДДС  145 лв. без ДДС на участник при регистрация до 09.06.2023 г.

 

Допълнителнa отстъпкa:
- 10% при регистрация на 2 или повече участника от една организация

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

 

Всички участници ще получат PDF дигитален сертификат за преминато обучение на тема "Практически проблеми на доказването по граждански дела. Въпроси на гласните и писмените доказателствени средства". Документът ще бъде изпратен по е-мейл след обучението.

 

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече участници, моля, пишете ни на office@masterevents.bg или се свържете с нас на:

 • Моб.: 0896 19 19 24
 • e-mail: office@masterevents.bg
Етажна собственост обучение

Лектор - съдия Васил Александров

Васил Александров е съдия в Софийски районен съд. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и има придобита научна степен „Доктор по право“ в област „Гражданско и семейно право“. Бил е лектор на редица обучения и семинари по вещно право, облигационно право, застрахователно право в Национален институт на правосъдието, СРС, СУ “Св. Климент Охридски” и УНСС. През 2017 и 2018 г. е зам.-председател на Центъра по спогодби и медиация при СРС и СГС. Има преподавателски опит по Римско частно право. Автор е на множество публикации за практикуващи юристи.

Програма:

09:00 - 09.30 - Вход в онлайн платформата
09:30 - 11:00 - Учебна лекция 1
11:00 - 11:20 - Кратка почивка
11:20 - 13:00 - Учебна лекция 2
13:00 - 14:00 - Обедна почивка
14:00 - 16:00 -  Учебна лекция 3, въпроси и отговори