Лектори в обучения на Master Events

Христо Петров
Golden Vision

Христо Петров – финансов експерт и управител на счетоводна къща “Golden Vision”. Христо ръководи екип от счетоводители, които са наясно с Ebay, Amazon, Emag, Etsy, Shopify, Google Ads, Upwork, Freelancer.com, Fiverr, и др. Екипът на "Golden Vision" е защитавал предприемачи и онлайн търговци при стотици проверки и се гордее, че няма нито една глоба. При много от проверките неговият екип буквално е обучавал проверяващите от НАП, които понякога не са запознати със спецификите на онлайн търговията и особено с модерните платежни системи. Той е основeн лектор на почти всички обучения за счетоводство на онлайн бизнеси.

Адв. Михаела Димитрова
Адвокатско Дружество “Димитрова и Хаджиева”

Адв. Михаела Димитрова, управляващ съдружник в Адвокатско д-во "Димитрова и Хаджиева". От 2012 год. до настоящия момент консултира европейски дружества, търгуващи он- и офлайн в рамките на Европейския съюз. През 2020 г. адв. Димитрова става автор на "Електронен наръчник за онлайн търговеца", включващ над 150 страници практически указания и съвети за онлайн търговците, покриващи въпроси от сферата на потребителското, конкурентото право, защитата на лични данни и търговските марки. Адв. Димитрова е провеждала множество семинари в областта на онлайн търговията и защитата на лични данни.

Адв. Радостина Хаджиева
Адвокатско Дружество “Димитрова и Хаджиева”

Адв. Радостина Хаджиева е управляващ съдружник в Адвокатско д-во „Димитрова и Хаджиева“. Специализира в областта на трудовото, конкурентното и потребителското право, интелектуалната собственост, разрешителни и лицензионни процедури, както и сделки с недвижими имоти. Участвала е и в редица сделки с търговски дружества, извършващи дейност в страната и чужбина, в това число свързани с инвестиционни проекти. Адв. Хаджиева е вписан Медиатор към Министерство на правосъдието. През последните години на своята професионална дейност адв. Хаджиева консултира преимуществено работодатели, финансови институции, лизингови компании и онлайн търговци. 

Христина Грозева
Началник отдел

Христина Грозева - Началник отдел "Обществени поръчки" в Министерство на иновациите и растежа. Експерт и консултант по ЗОП с дългогодишна практика. Работила е като директор на дирекция "Инвестиционна политика и обществени поръчки" в Министерство на младежта и спорта, ди­рек­тор на дирекция „Административнo обслужване и обществени поръчки” – Министерство на зе­ме­де­лието и храните. Консултира фирми и инсти­туции по ЗОП и кандидатстване и реализация на проекти по оперативните програми в ЕС.

Philip Calvert
Sales and Marketing Keynote Speaker, UK

Филип Калвърт – професионално ангажиран с маркетинг и продажби чрез социалните мрежи от 2004, днес е един от най-добрите лектори в световен мащаб, когато става дума за LinkedIn. Той е стойностен практик, дал на съвремието ни много добавена стойност за маркетинг и продажби чрез социалните мрежи Facebook, Twitter и най-вече LinkedIn. Помогнал на хиляди хора да използват бизнес мрежата LinkedIn за широка подкрепа в сферите им на дейност. През последните няколко години Филип Калвърт е водил над 50 големи конференции и отворени семинари във Великобритания, Ирландия, Испания, Португалия, САЩ, Сингапур, Италия и други. Почетен член е на "Професионалната Лекторска Асоциация", Великобритания.

Daniel Knowlton
Sales and Marketing Keynote Speaker, UK

Дан Кноултън е един от водещите британски инфлуенсъри в социалните мрежи. Той е един от създателите на KPS Digital Marketing – рекламна агенция, спечелила много награди за кампании в областта на дигиталния маркетинг. Дан пише и публикува полезни маркетинг публикации в ключови сайтове като Social Media Examiner, Content Marketing Institute и Jeff Bullas Blog. Дан е бил лектор на редица конференции по дигитален маркетинг и е сред предпочитаните експерти за вътрешнофирмени обучения на фирми в UK.