ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ – 2021

Представяне и работа със системата.Разяснения и примери за ИЗПЪЛНИТЕЛИ и ВЪЗЛОЖИТЕЛИ на обществени поръчки. 13 ноември – София – СТЦ Интерпред26 ноември – Пловдив – хотел “Санкт Петербург”