Целодневно практическо обучение за ВЪЗЛОЖИТЕЛИ и ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Представяне и работа със система ЦАИС-ЕОП - модули, функции, параметри и необходими действия за възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Как се изготвят и качват документи, ключови изисквания и правила. Практическа работа и ценни съвети за работа с електронната система за обществени поръчки.

6 октомври 2022 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! 

18 ноември 2022 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 26 

130 лв. без ДДС при регистрация до 30.10.2022 г.!

Местата са ограничени с цел по-добро протичане и демонстрация на практическата работа със системата!

 • Представяне на ЦАИС ЕОП: Модули и функционалности в системата.
 • Видове потребители и регистрация.
 • Регистър на обществените поръчки.
 • Участие в поръчка като стопански субект:
  • Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка.
  • Създаване и подготовка на оферта.
  • Подаване на искане за разяснение.
  • Подаване на оферта.
 • Отваряне на оферта. Отваряне на ценовите предложения.
 • Комуникация с участниците и предоставяне на допълнителна информация.
 • Отваряне и оценка на подадените оферти. Работа на оценителната комисия.
 • Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията.
 • Избор на изпълнител.
 • Допълнителни функционалности: Промени и изменения по публикувани поръчки.
 • Работа с обособени позиции, Рамкови споразумения и други техники за възлагане.

Обучението е насочено към възложители и изпълнители!

6 октомври 2022 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА 

18 ноември 2022 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 26 

Обучението се провежда с професионална онлайн платформа. До момента Master Events има успешно проведени повече от 70 онлайн обучения с над 2300 доволни участници!

 • 165 лв. без ДДС - 130 лв. без ДДС на участник при регистрация до 31.10.2022 г.

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията.

Всички участници ще получат PDF дигитален сертификат за преминато обучение на тема "Практическа работа с Централизирана система за електронни обществени поръчки - ЦАИС-ЕОП"! Документът ще бъде изпратен по е-мейл след обучението.

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

 

За регистрация на повече участници, моля, пишете ни на office@masterevents.bg 
или се свържете с нас на:

 • Моб.: 0896 19 19 24
 • e-mail: office@masterevents.bg

Лектор на обучението:

Христина Грозева - Началник отдел "Обществени поръчки" в Министерство на иновациите и растежа. Експерт и консултант по ЗОП с дългогодишна практика. Работила е като директор на дирекция "Инвестиционна политика и обществени поръчки" в Министерство на младежта и спорта, ди­рек­тор на дирекция „Административнo обслужване и обществени поръчки” – Министерство на зе­ме­де­лието и храните. Консултира фирми и инсти­туции по ЗОП и кандидатстване и реализация на проекти по оперативните програми в ЕС.

Основни акценти:

⦿ Какво е ЦАИС-ЕОП
⦿ Модул и функционалности в системата
⦿ Създаване, подготовка и обявяване на ОП като ВЪЗЛОЖИТЕЛ
⦿ Участие като ИЗПЪЛНИТЕЛ
⦿ Как се създава, подготовя и подава оферта
⦿ Подаване на искане за разяснение, комуникация с участници
⦿ Отваряне и оценка на подадени оферти
⦿ Работа на оценителната комисия
⦿ Избор на изпълнител

Програма:

08.45 – 09.30 ч. Вход в онлайн платформата
09.30 – 11.00 ч. Учебна лекция 1
11.00 – 11.20 ч. Почивка
11.20 – 13.00 ч. Учебна лекция 2
13.00 – 13.45 ч. Обедна почивка
13.45 – 15.00 ч. Учебна лекция 3

Мнения на участници:

"Здравейте, благодарим Ви за проведеното обучение и за създадената от Вас организация! За нас обучението беше полезно!"

Д. Илиева - Зам.Кмет на Община Тервел

"Първо бих искала да благодаря за прекрасно проведения семинар - стегнат, конкретен и ясен. Адмирации към организаторите и лектора."

А. Тодорова,  Тръст 92 ЕООД

"Обучението ни допадна. Премина гладко, систематизирано и беше много полезно, че реално се работеше в платформата в реално време и се показваха възможностите и изгледите както аз Възложителя, така и за оферента.
Организацията е добра."
П. Иванова, Строител СВ ООД

"Обучението в което взех участие бе полезно за мен и Ви благодарим за точното показване на работа с програмата."

Г. Георгиев, Община Дупница

"Организацията и самото обучение за мен бяха на отлично ниво! Определям това обучение като много полезно за мен!"

В. Стефанова, Фирма: БАКС 99 АД

"Благодаря много за прекрасното обучение! Беше много концентрирано, интересно и полезно! Препоръчвам тази форма на обучение, както и препоръчвам провежданите от Вас обучения!"

А. Атанасова, "Североизточно държавно предприятие" ДП

"Благодаря , за мен обучението на тема "Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)" беше полезно и ще се възползвам отново от вашите семинари."

С. Христова

"Благодаря ви за проведеното обучение, всичко беше много добре и организация и лектори, беше полезно за мен."

В. Цалева, Гл. Експерт "ОП", „ВДХ“ АД

"Благодаря ви за проведеното обучение, всичко беше много добре и организация и лектори, беше полезно за мен."

В. Цалева, Гл. Експерт "ОП", „ВДХ“ АД

"Благодаря много за предоставените файлове и за чудесното обучение! Поздравления за лектора!"

Я. Иванова, КОЛЪРПАКС ООД

"Благодаря за практическите насоки за работа с ЦАИС ЕОП, получени на on-line семинара."

В. Ядкова, 138.СУЗИЕ "Проф. В. Златарски"

"Благодаря Ви за подробното и изчерпателно обучение! Беше ни много полезно!"

В. Станчева, МАТ ООД

"Много благодаря за въжможността да се включа в обучението. За мен беше изключително полезно"

Г. Иванова - НПМГ "Академик Любомир Чакалов", гр. София