Полудневно практическо онлайн обучение за ВЪЗЛОЖИТЕЛИ и ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Централизираната автоматизирана информационна система за
„Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

✓ Представяне и работа със система ЦАИС-ЕОП - модули, функции,
параметри и необходими действия за възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

✓ Как се изготвят и качват документи, ключови изисквания и правила.

✓ Практическа работа и ценни съвети за работа с електронната система за обществени поръчки.

15 юни 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Оставащи места - 3 

Местата са ограничени с цел по-добро протичане и демонстрация на практическата работа със системата!

обучение цаис еоп

☑️  Отлична презентация и усвояване на материала
☑️  Отговори на вашите въпроси и казуси - писмено или чрез микрофон
☑️  Иновативна и лесна за използване онлайн платформа за обучения
☑️  100% гаранция за удовлетворение (или ви връщаме парите)!

 • Представяне на ЦАИС ЕОП: Модули и функционалности в системата.
 • Видове потребители и регистрация.
 • Регистър на обществените поръчки.
 • Участие в поръчка като стопански субект:
  • Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка.
  • Създаване и подготовка на оферта.
  • Подаване на искане за разяснение.
  • Подаване на оферта.
 • Отваряне на оферта. Отваряне на ценовите предложения.
 • Комуникация с участниците и предоставяне на допълнителна информация.
 • Отваряне и оценка на подадените оферти. Работа на оценителната комисия.
 • Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията.
 • Избор на изпълнител.
 • Допълнителни функционалности: Промени и изменения по публикувани поръчки.
 • Работа с обособени позиции, Рамкови споразумения и други техники за възлагане.

Обучението е насочено към възложители и изпълнители!

15 юни 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Оставащи места - 3 

Обучението се провежда с професионална онлайн платформа за семинари и конференции. До момента Master Events има успешно проведени повече от 70 онлайн обучения с над 2300 доволни участници!

 • 180 лв. без ДДС - 140 лв. без ДДС за участник при регистрация до 12 юни 2023 г.

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията.

 

Всички участници ще получат PDF дигитален сертификат за преминато обучение на тема "Практическа работа с Централизирана система за електронни обществени поръчки - ЦАИС-ЕОП". Документът ще бъде изпратен по е-мейл след обучението.

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

 

За регистрация на повече участници, моля, пишете ни на office@masterevents.bg 
или се свържете с нас на:

 • Моб.: 0896 19 19 24
 • e-mail: office@masterevents.bg

Лектор на обучението:

Христина Грозева - Началник отдел "Обществени поръчки" в Министерство на иновациите и растежа. Експерт и консултант по ЗОП с дългогодишна практика. Работила е като директор на дирекция "Инвестиционна политика и обществени поръчки" в Министерство на младежта и спорта, ди­рек­тор на дирекция „Административнo обслужване и обществени поръчки” – Министерство на зе­ме­де­лието и храните. Консултира фирми и инсти­туции по ЗОП и кандидатстване и реализация на проекти по оперативните програми в ЕС.

Основни акценти:

⦿ Какво е ЦАИС-ЕОП
⦿ Модул и функционалности в системата
⦿ Създаване, подготовка и обявяване на ОП като ВЪЗЛОЖИТЕЛ
⦿ Участие като ИЗПЪЛНИТЕЛ
⦿ Как се създава, подготовя и подава оферта
⦿ Подаване на искане за разяснение, комуникация с участници
⦿ Отваряне и оценка на подадени оферти
⦿ Работа на оценителната комисия
⦿ Избор на изпълнител

Програма:

09.00 – 09.30 ч. Вход в онлайн платформата
09.30 – 11.00 ч. Учебна сесия 1
11.00 – 11.20 ч. Почивка
11.20 – 13.00 ч. Учебна сесия 2
13.00 – 13.45 ч. Обедна почивка
13.45 – 15.00 ч. Учебна сесия 3

Мнения на участници:

Здравейте, благодарим Ви за проведеното обучение и за създадената от Вас организация! За нас обучението беше полезно!

 

Д. Илиева - Зам.Кмет на Община Тервел

Първо бих искала да благодаря за прекрасно проведения семинар - стегнат, конкретен и ясен. Адмирации към организаторите и лектора.

 

А. Тодорова,  Тръст 92 ЕООД

Обучението ни допадна. Премина гладко, систематизирано и беше много полезно, че реално се работеше в платформата в реално време и се показваха възможностите и изгледите както аз Възложителя, така и за оферента. Организацията е добра.

 

П. Иванова, Строител СВ ООД

Обучението в което взех участие бе полезно за мен и Ви благодарим за точното показване на работа с програмата.

 

Г. Георгиев, Община Дупница

Организацията и самото обучение за мен бяха на отлично ниво! Определям това обучение като много полезно за мен!

 

В. Стефанова, Фирма: БАКС 99 АД

Благодаря много за прекрасното обучение! Беше много концентрирано, интересно и полезно! Препоръчвам тази форма на обучение, както и препоръчвам провежданите от Вас обучения!

 

А. Атанасова, "Североизточно държавно предприятие" ДП

Благодаря , за мен обучението на тема "Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)" беше полезно и ще се възползвам отново от вашите семинари.

 

С. Христова

Благодаря ви за проведеното обучение, всичко беше много добре и организация и лектори, беше полезно за мен.

 

В. Цалева, Гл. Експерт "ОП", „ВДХ“ АД

Благодаря ви за проведеното обучение, всичко беше много добре и организация и лектори, беше полезно за мен.

 

В. Цалева, Гл. Експерт "ОП", „ВДХ“ АД

Благодаря много за предоставените файлове и за чудесното обучение! Поздравления за лектора!

 

Я. Иванова, КОЛЪРПАКС ООД

Благодаря за практическите насоки за работа с ЦАИС ЕОП, получени на on-line семинара.

 

В. Ядкова, 138.СУЗИЕ "Проф. В. Златарски"

Благодаря Ви за подробното и изчерпателно обучение! Беше ни много полезно!

 

В. Станчева, МАТ ООД

Много благодаря за въжможността да се включа в обучението. За мен беше изключително полезно

 

Г. Иванова - НПМГ "Академик Любомир Чакалов", гр. София

Mного благодаря за интересната презентация, беше полезно и със сигурност бих ви препоръчала.

 

Красимира Петрова

Благодаря за изпратените материали. Обучението беше полезно и бяха разгледани всички важни стъпки за работа със системата „ЦАИС – ЕОП“. Останах доволен.

 

А. Николов, Български пощи ЕАД

Здравейте, лично за мен обучението беше много полезно и научих много нови неща. Благодаря ви!

 

Радостина Караасенова, ПГИ "Карл Маркс" Смолян

Благодарим Ви за възможността за участие в проведеното от Вас обучение на 16.03.2023 г. За нас беше изключително полезно и ползотворно. Благодарим Ви и за изпратените материали, които ще ни бъдат изключително полезни в работата.

 

Пенка Петрова, ПГ по земеделие "Тодор Рачински"