Целодневно практическо обучение за ВЪЗЛОЖИТЕЛИ и ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Представяне и работа със система ЦАИС-ЕОП - модули, функции, параметри и необходими действия за възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Как се изготвят и качват документи, ключови изисквания и правила. Практически примери от разработчиците на системата!

ПОСЛЕДНO ОБУЧЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА!

13 октомври 2021 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

95 лв. без ДДС на участник до 30.09.2021 г.

Местата са ограничени с цел по-добро протичане и демонстрация на практическа работа със системата!

*Обучението ще бъде проведено с професионална онлайн платформа. До момента Master Events има успешно проведени повече от 20 онлайн обучения с над 1200 доволни участници.

 • Представяне на ЦАИС ЕОП: Модули и функционалности в системата.
 • Видове потребители и регистрация.
 • Регистър на обществените поръчки.
 • Участие в поръчка като стопански субект. Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка. Създаване и подготовка на оферта.Подаване на искане за разяснение. Подаване на оферта.
 • Отваряне на оферта. Отваряне на ценовите предложения.
 • Комуникация с участниците и предоставяне на допълнителна информация.
 • Отваряне и оценка на подадените оферти. Работа на оценителната комисия.
 • Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията.
 • Избор на изпълнител.
 • Допълнителни функционалности: Промени и изменения по публикувани поръчки.
 • Работа с обособени позиции, Рамкови споразумения и други техники за възлагане.

Обучението е насочено към възложители и изпълнители!

13 октомври 2021 г. - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Остават 6 свободни места!  

Обучението се провежда с професионална онлайн платформа. До момента Master Events има успешно проведени повече от 20 онлайн обучения с над 1200 доволни участници!

 • 145 лв. 95 лв. без ДДС на участник при регистрация до 30.09.2021 г.

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

 

Всички участници ще получат PDF дигитален сертификат за преминато обучение на тема "Практическа работа с централизирана система за електронни обществени поръчки - ЦАИС-ЕОП"! Документът ще бъде изпратен по е-мейл след обучението.

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:


За регистрация на повече участници, моля, пишете ни на office@masterevents.bg или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 469 03 83
 • Моб.: 0896 19 19 24
 • e-mail: office@masterevents.bg

Лектор от фирма Negometrix, която е част от консорциума, разработил платформата:

Янко Костадинов - управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по
електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни
потребители за работа с платформи за електронно възлагане на ОП.

Евгения Такева - бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

Основни акценти:

⦿ Какво е ЦАИС-ЕОП
⦿ Модул и функционалности в системата
⦿ Създаване, подготовка и обявяване на ОП като ВЪЗЛОЖИТЕЛ
⦿ Участие като ИЗПЪЛНИТЕЛ
⦿ Как се създава, подготовя и подава оферта
⦿ Подаване на искане за разяснение, комуникация с участници
⦿ Отваряне и оценка на подадени оферти
⦿ Работа на оценителната комисия
⦿ Избор на изпълнител

Програма:

08.45 – 09.20 ч. Вход в онлайн платформата
09.30 – 11.00 ч. Учебна лекция
11.00 – 11.30 ч. Почивка
11.30 – 13.00 ч. Учебна лекция
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Учебна лекция
15.30 – 16.00 ч. Почивка
16.00 – 17.00 ч. Учебна лекция, въпроси и отговори

Мнения на участници:

"Благодаря за полезния и изчерпателен семинар "ЦАИС ЕОП", който се проведе днес. Лекторите бяха подготвени и съответно полезни за всички участници надявам се. Организацията беше на високо ниво. Технически също беше без забележки."

В. Хараланов, Биомедика България

"Благодаря за проведеното обучение! Организацията беше отлична, обясненията всеобхватни на темата и ясни. Това, че отделихте време да отговорите на всички въпроси, на мен лично ми беше много полезно, защото тази част беше свързана с практическия опит на участниците. Бих се възползвала и за в бъдеще от обучения, проведени от същите лектори."

А. Стоянова, фирма "Кукуда Груп" ООД

"Здравейте, благодарим Ви за проведеното обучение и за създадената от Вас организация! За нас обучението беше полезно!"

Д. Илиева - Зам.Кмет на Община Тервел

"Първо бих искала да благодаря за прекрасно проведения семинар - стегнат, конкретен и ясен. Адмирации към организаторите и лекторите."

А. Тодорова,  Тръст 92 ЕООД

"Благодаря Ви за информацията и за добрата организация на семинара.
Лекторите демонстрираха висока компетентност и професионализъм. Благодарим и на тях!"

А. Кацарова, "Феромед 97" ЕООД

"Обучението ни допадна. Премина гладко, систематизирано и беше много полезно, че реално се работеше в платформата в реално време и се показваха възможностите и изгледите както аз Възложителя, така и за оферента.
Организацията е добра."
П. Иванова, Строител СВ ООД

"Благодаря за прекрасния и ползотворен семинар! Изключителен професионализъм и организация! Поздравления!"
В. Папазян, Лимтек Инжинеринг ЕООД

"Благодаря за прекрасното, полезно и отлично систематизирано и поднесено обучение! Лекторите са прекрасни!"
А. Борисова, Главен експерт "Обществени поръчки", Община Брусарци

"Благодаря за качественото обучение. Рядко попадам на наистина добри лектори."
Е. Николов, Заместник директор АСД, Основно училище "Панайот Волов"

"Благодарим на организаторите на обучението за обстойното и ползотворно обучение."

инж. М. Врабчева, Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"
Министерство на отбраната на Република България

"Много благодаря за подробното и изчерпателно обучение за ЦАИС ЕОП. Лекторът обяснява внимателно, точно и с огромно търпение за да отговори на неизчерпаемите въпроси на курсистите. Благодаря и на организаторите, всичко беше точно и много полезно."
Инж. Светлана Великова, Планекс Холдинг

"Останах очарована от семинара. Всичко беше обяснено и нагледно показано!"

Г. Кузманова, Ст.Експерт отдел ППОП*, Община Луковит

"Обучението в което взех участие бе полезно за мен и Ви благодарим за точното показване на работа с програмата."

Г.Георгиев, Община Дупница

"Много благодаря на лекторите за проведения семинар. Всичко беше много разбираемо, стегнато, отлично представено."

А. Аладжова, АРКА-Л.Т.Д. О

"Организацията и самото обучение за мен бяха на отлично ниво! Определям това обучение като много полезно за мен!"

В. Стефанова, Фирма: БАКС 99 АД

"Благодаря много за прекрасното обучение! Беше много концентрирано, интересно и полезно! Препоръчвам тази форма на обучение, както и препоръчвам провежданите от Вас обучения!"

А. Атанасова, "Североизточно държавно предприятие" ДП

"Благодаря , за мен обучението на тема "Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)" беше полезно и ще се възползвам отново от вашите семинари."

С. Христова

"Благодаря ви за проведеното обучение, всичко беше много добре и организация и лектори, беше полезно за мен."

В. Цалева, Гл. Експерт "ОП", „ВДХ“ АД

"Благодаря ви за проведеното обучение, всичко беше много добре и организация и лектори, беше полезно за мен."

В. Цалева, Гл. Експерт "ОП", „ВДХ“ АД

"Благодаря много за предоставените файлове и за чудесното обучение! Поздравления за лекторите!"

Я. Иванова, КОЛЪРПАКС ООД

"Благодаря за практическите насоки за работа с ЦАИС ЕОП, получени на on-line семинара."

В. Ядкова, 138.СУЗИЕ "Проф. В. Златарски"

"Благодаря Ви за подробното и изчерпателно обучение! Беше ни много полезно!"

В. Станчева, МАТ ООД

"Много благодаря за въжможността да се включа в обучението. За мен беше изключително полезно"

Г. Иванова - НПМГ "Академик Любомир Чакалов", гр. София