Master Events представя специализиран онлайн семинар:

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

✓ Нови промени в Кодекса на труда в сила от август 2022 г.

✓ Уволнения и промяна на трудови договори и работно време.

✓ Home office, трудови злополуки и трудовите отношения при дистанционна работа

✓ Примери от практиката, решения на често срещани казуси и въпроси.

24 март 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! 

7 април 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! 

27 април 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Оставащи места - 6 

Местата са ограничени с цел по-ефективно протичане на обучението и усвояване на материала

трудови правоотношения бучение
трудови правоотношения

☑️  Отлична презентация и усвояване на материала
☑️  Отговори на вашите въпроси и казуси
☑️  Иновативна и лесна за използване онлайн платформа за обучения
☑️  100% гаранция за удовлетворение (или ви връщаме парите)!

1. Работа след пандемията - новите предизвикателства:

 • HOME OFFICE - особености при надомната работа и работата от разстояние - разлики, сходства, задължения на работодателя, осигуряване на безопасни условия на труд в домашни условия;
 • възможна ли е трудова злополука в домашни условия и какви са последиците.

 

2. Сключване на трудов договор - необходими документи, изисквания, особености.

 

3. Видове трудови договори - често допускани грешки от работодателите:

 • кога и как можете да сключвате срочни (временни) договори; примери от практиката;
 • най-важното за договорите със срок за изпитване; примери от практиката;
 • последици при прикриване на трудови с граждански договори; примери от практиката.

 

4. Изменение на трудовия договор и работното време по инициатива на работодателя.

 • възможности на работодателя да изменя едностранно трудовия договор;
 • права на работодателя по време на извънредно положение - установяване на непълно работно време (намаляване на работните часове), предоставяне на платен/неплатен отпуск, уволнения и др.
 • случаи на производствена необходимост и престой - какво представляват тези институти, кога са налице и как следва да процедира работодателят;
 • други хипотези - промяна на работодателя (вливане, сливане и др.), командироване и др.

 

5. Допустимо уволнение на служители от страна на работодателя:

 • уволнение поради закриване на предприятието - разлика с преструктуриране и реорганизация на дейността, разлика с хипотезите на смяна на работодателя, особености и примери;
 • уволнение поради закриване на част от предприятието - разлика с други основания за уволнение, особености и примери;
 • уволнение поради съкращаване на щата - документиране на щатното разписание и неговата промяна, как се доказва реално съкращаване на щата, разлика с други основания за уволнение, особености и примери;
 • уволнение поради намаляване обема на работа - кога е налице намаляване, как се доказва в съда, документиране от страна на работодателя и примери;
 • уволнение поради липса на качества на работника - трябва ли да се мотивира работодателят и как, какви качества следва да липсват у работника, как се преценяват, разлика с други основания за уволнение, особености, примери, добри практики;
 • уволнение поради липса на квалификация и професионална квалификация - как се установява, разлика с други основания за уволнение, особености, примери, добри практики;
 • дисциплинарно уволнение - особености, основания, процедура, документиране, примери, добри и лоши практики.

 

6. Къде грешат работодателите и защо се стига до незаконни уволнения - препоръки:

 • трябва ли работодателят да извърши подбор по чл. 329 от КТ, тоест да прецени по особен ред кой служител да остави на работа - какво е подбор, как се извършва, кога е задължителен и кога не е, следва ли да се документира, защо подборът е важен и защо може да доведе до незаконност на уволнението, какво може да предприеме работодателят, за да извърши законосъобразен подбор; примери, добри практики;
 • какво следва да знаете за предварителната закрила по чл. 333 от КТ - кои служители са защитени, могат ли тези служители да бъдат уволнени, как и кога, какво е значението на закрилата и защо може да доведе до незаконност на уволнението, как може работодателят да се освободи от задължението да изиска разрешение от инспекция по труда за уволнението, специфични хипотези и изключения, примери, добри практики.

 

7. Основни грешки на работодателите при организиране на работата:

 • неправилно изготвяне на длъжностни характеристики - защо e важнo и за какво следва да внимава работодателят; обсъждане на реални казуси;
 • неправилно формиране на работното време - изисквания за работното време, отчитане на извънреден труд, работа на смени и нейното отчитане и др.; обсъждане на реални казуси;
 • липса на правилник за вътрешния ред - какво следва да уговорим в него; обсъждане на реални казуси;
 • особености при някои групи работници - бременни служителки, майки на деца до 3-годишна възраст, служителки в напреднал етап на лечение ин-витро, трудоустроени служители /с решение от ТЕЛК/; обсъждане на реални казуси;
 • проверки от Инспекция по труда и налагане на санкции; обсъждане на реални казуси.

 

8. Как се ангажира отговорността на работника/служителя за нанесени щети и при установени липси:

 • какво е имуществена отговорност на работника - основания, хипотези, примери;
 • как да процедира работодателят - издаване на заповеди, срокове, размери на отговорността; често допускани грешки;
 • кога и как следва спорът да се отнесе към съда.

 

9. Прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работника:

 • как следва да процедира работодателят при подадено предизвестие;
 • особености на предизвестието - допустими срокове, пораждане на действие;
 • кога и как работникът може да оттегли предизвестието си;
 • други хипотези на прекратяване на договора от работника.

 

10. Искове при незаконни уволнения:

 • иск за обявяване незаконността на уволнението, иск за възстановяване на работа, иск за обезщетение за оставане без работа - особености, срокове, хипотези, защита на работодателя, полезни примери от практиката;
 • особености на съдебното производство - процедура, доказване в процеса, особености, полезни примери от практиката;

 

11. Представяне и коментар на новите промени в Кодекс на труда в сила от август 2022 г.

24 март 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! 

7 април 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! 

27 април 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Оставащи места - 6 


*За максимално ефективно провеждане на обучението, онлайн достъпът е ограничен до 50 участника! Местата се изчерпват бързо! Направете регистрация сега!

195 лв. без ДДС - 145 лв. без ДДС на участник при регистрация до 21 април 2023 г.

 

Допълнителна отстъпка:
- 10% при регистрация на 2 или повече участника от една организация

 

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по e-mail след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече участници, моля, пишете ни на office@masterevents.bg или се свържете с нас на:

 • Моб.: 0896 19 19 24
 • e-mail: office@masterevents.bg

Водещи обучението:

Adv. Radostina Hadjieva
Адв. Михаела Димитрова

Адв. Радостина Хаджиева е управляващ съдружник в Адвокатско д-во „Димитрова и Хаджиева“. Специализира в областта на трудовото, конкурентното и потребителското право, интелектуалната собственост, разрешителни и лицензионни процедури, както и сделки с недвижими имотиУчаствала е и в редица сделки с търговски дружества, извършващи дейност в страната и чужбина, в това число свързани с инвестиционни проекти. Адв. Хаджиева е вписан Медиатор към Министерство на правосъдието. През последните години на своята професионална дейност адв. Хаджиева консултира преимуществено работодатели, финансови институции, лизингови компании и онлайн търговци. 

Адв. Михаела Димитрова е управляващ съдружник в Адвокатско д-во "Димитрова и Хаджиева". От 2012 год. до настоящия момент консултира работодатели в областта на трудовото право както и европейски дружества, търгуващи он- и офлайн в рамките на Европейския съюз. През 2020 г. адв. Димитрова става автор на "Електронен наръчник за онлайн търговеца", включващ над 150 страници практически указания и съвети за онлайн търговците, покриващи въпроси от сферата на потребителското, конкурентото право, защитата на лични данни и търговските марки. Адв. Димитрова е провеждала множество семинари в областта на онлайн търговията и защитата на лични данни.

Семинарът е подходящ за:

✔ Управители и собственици на фирми и организации
✔ Мениджъри на ръководни длъжности
✔ Ръководители и специалисти в отдел "Човешки ресурси"
✔ Ръководители отдел ТРЗ и Личен състав
✔ Юристи на фирми.
✔ HR агенции и консултанти по човешки ресурси

Програма:

09:00 - 09:30 - влизане в платформата
09:30 - 11:15 - Сесия 1
11:15 - 11:30 - Кратка почивка
11:30 - 13:00 - Сесия 2
13:00 - 13:30 - Обедна почивка
13:30 - 15:30 - Сесия 3 + въпроси и отговори

Мнения на участници:

Много ви благодаря! Обучението беше чудесно, много хубави, полезни, изчерпателни презентации, много добре поднесени и представени. Много ми хареса и организацията на събитието. Чудесно оползотворяване на времето. Горещо препоръчвам този семинар и ви поздравявам за чудесната организация, лектори, съдържание и презентация!

 

И. Шекерова, Playtech Managed Services

 

Благодаря за обучението. Беше ми изключително полезно, тъй като надгради познанията ми в областта на трудовоправните отношения.

 

Ц. Борисов, Intersnack Bulgaria

 

Благодаря за организацията и изчерпателното разглеждане на темите.

 

М. Кордова

 

Благодаря за презентациите! Благодаря и на лекторите! Обучението беше много ползотворно за мен.
 
Ц. Колева
  
Благодаря Ви много за чудесното обучение!


Д. Петрова, Отдел Човешки ресурси, DB Schenker

 

Благодаря и на организацията и на лекторите.Обучението за мен беше изключително полезно, всеобхватно и изчерпателно.

Е. Фискучева-Стойкова, Човешки ресурси/ HR, Илинден ЕООД

 

Присъствах на лекцията днес. Изключително удовлетворена съм от презентацията и отговорите на въпросите.

 

Мая Иванова, ДЕЛТА ГАРД ООД

 

Благодаря за изчерпателния семинар! Изключително беше полезен с оглед посочването на конкретни примери и отговори на поставени въпроси.

 

Биляна Николова, Legal Advisor, TBI Bank

 

Информацията беше много полезна и достатъчно задълбочена, благодаря са възможността.

 

Светла Линкова, "Тумба Сълюшънс" ООД

 

Благодаря за материалите! Организацията беше на ниво . Лекторите бяха добри професионалисти, представиха темите стегнато и увлекателно.

 

Галина Николова, CFO, "ЗОРА ММС" ООД

 

За първи път присъствам на обучение, организирано от Мастър Ивентс. Приятно съм впечатлена от добрата организация на събитието, както и от компетенциите на лекторите. За мен обучението беше полезно, а разискваните теми – актуални и изчерпателни. Благодаря ви!

 

Катя Караджова, Hewlett Packard Enterprise

 

Семинара беше доста подробен и полезен най вече с примери от практиката. Благодарим за подробните отговори на края на семинара!

 

Мария Цанкова, ДГ 19 "Славейче"

 

Приятно съм впечатлена от начина на организация и провеждане на самото обучение. Ще си позволя израза "Свалям шапка" на лекторите за тяхната подготовка и достъпно представяне на материалите. Чест им прави споделянето на опит от практиката. Вие, екипа на Мастър Ивентс, се постарахте всичко да бъде по програма и в удобство на всички участници.

 

Мария Савова, КСХ Хаджидимитров ЕООД

 

Благодаря! Беше интересно и много полезно,много добра организация и лектори.

 

Виолета Иванова, Община Дряново

 

Изключително полезно е електронното обучение за работещи. Много добри преподаватели, разбираемо поднесен материал и добре организирано обучение. Благодаря!

 

Дина Вълчанова

 

Здравейте, За мен беше полезно обучението. Хареса ми, че темите бяха съобразени и със съдебната практика. Бих Ви препоръчала на колеги и бих участвала и в други Ваши обучения.

 

Таня Петкова, Експерт Човешки ресурси, TEAMPRO

 

Семинара беше изключително полезен и добре структуриран.

 

Милена Гатева

 

Благодаря Ви! Беше полезно и ползотворно!

 

Калинка Щерева, HRS

 

Благодаря Ви, за прекрасната организация и семинара! Определено съм много доволна, а това, че има възможност да е в онлайн среда е повече от прекрасно - поне за мен! Изключително любезни и внимателни, както Вие, така и адв.Димитрова и адв.Хаджиева.
Ще се радвам във времето да създавате отново подобен тип събития, които да са полезни на HR и ТРЗ служителите. Изпращането на материалите и последващите отговори на въпросите е също чудесна практика!
 
Василена Петрова, АКТАЕЛ-Н ЕООД
 
 
Благодаря за приятния семинар. Надявам се да има и по още теми. Беше добре организиран.
 
Виолета Димитрова, ВИМАР ООД 
 
 
Семинара беше организиран и представен чудесно. За мен беше интересен и полезен. С удоволствие бих се включила и в бъдещи обучения в сферата на човешките ресурси.
 
Румяна Любомирова, ЕСО ЕАД