Master Events Ви кани на полудневно онлайн обучение:

Специализиран ТРЗ семинар:

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Обезщетения при майчинство и болнични

5 април 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 2 

Местата са ограничени с цел по-ефективно протичане на обучението и усвояване на материала

ТРЗ обучение

☑️  Отлична презентация и представяне
☑️  Отговори на ваши въпроси и казуси
☑️  Иновативна и лесна за използване онлайн платформа за обучения
☑️  100% гаранция за удовлетворение (или ви връщаме парите)!

I. Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор или установят едностранно от работодателя с негова заповед:

 • Нормално работно време – особености при договарянето на законоустановено работно време;
 • Къде е определено разпределението на работно време при договорен 8-часов работен ден и пълно работно време;
 • Намалено работно време, което се установява в трудовия договор;
 • Процедура за определяне на работни места, за които се установява намалено работно време;
 • Намалено работно време за непълнолетните работници и служители;
 • Непълно работно време, което се договаря в трудовия договор или се установява едностранно от работодателя. Предимства и ограничения за работодателите при ползване на тази правна форма;
 • Работно време с променливи граници (гъвкаво работно време), което се установява едностранно от работодателя, в полза на работниците и служителите – въвеждане на едната или двете законови възможности за гъвкаво работно време;
 • Разпокъсано работно време, което се установява едностранно от работодателя – рядко ползвана възможност, свързана с множество законови ограничения;
 • Ненормирано работно време, което се установява едностранно от работодателя за някои длъжности в предприятието. Предимства и ограничения за работодателите, установили ненормирано работно време;
 • Установяване на дежурство и договаряне на време на разположение – новите възможности и ограничения, въведени за тези две правни форми, след регламентирането им в Наредбата за работното време, почивките и отпуските;
 • Подневно и сумирано отчитане на работното време при въведен сменен режим на работа. Особености на непрекъсваемия и непрекъснат процес на работа;
 • Въвеждане на сумирано отчитане на работното време, особености и законови възможности за нормирне на труда при изготвяне на предварителните графици за работа;
 • Как се изчислява нормата на продължителност на работното време при пълно, намалено работно време и при сключен трудов договор само за работа през нощта;
 • Как работещите на сумирано отчитане на работното време ползват отпуски, разрешавани и ползвани в работни и календарни дни;
 • Заплащане на извънреден труд при сумирано отчитане на работното време.

 

II. Най-важното за ползването, отлагането и погасяването на платения годишен отпуск:

 • Основен, удължен и допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Ползване, отлагане и погасяване на платения годишен отпуск;
 • Целеви отпуски - за граждански и обществени задължения, служебен и творчески отпуск и др.;
 • Ползване и заплащане на отпуските.

 

III. Извънреден труд:

 • Възможности за възлагане на извънреден труд от работодателя;
 • Отказ за полагане на извънреден труд – кой и в какви случаи има право да откаже полагането на извънреден труд;
 • Кои категории работници и служители могат да полагат извънреден труд с тяхно съгласие за полагане на извънреден труд;
 • Къде се отчита полагането на извънреден труд;
 • Възможности за отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по труда.

 

IV. Паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване:

 • Видове обезщетения:

  • Парични обезщетения за временна неработоспособност и обезщетения поради карантина;
  • Парични обезщетения за бременност и раждане;
  • Парични обезщетения за отглеждане на малко дете;
  • Парични обезщетения за отглеждане на дете до 8-годишна възраст за бащите.
 • Документи за изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност,
  бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и подаването им в НОИ;
 • Изчисляване и изплащане на паричните обезщетения при работа на повече от едно основания;
 • Годишно преизчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност;
 • Обжалване на болнични листове;
 • Неплатен отпуск:
  • Зачитане на осигурителен стаж;
  • Осигурителни права.

 

Програма:

09:00 - 09.30 - Вход в онлайн платформата
09:30 - 11:00 - Учебна лекция 1 (Теодора Дичева)
11:00 - 11:15 - Кратка почивка
11:15 - 12:45 - Учебна лекция 2 (Теодора Дичева)
12:45 - 13.30 - Обедна почивка
13:30 - 15:00 - Учебна лекция 3 (Десислава Кръстева)

5 април 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 2 

*За максимално ефективно провеждане на обучението, онлайн достъпът е ограничен до 40 участника! Местата се изчерпват бързо! Запишете се сега!

Начин на провеждане: Обучението ще се проведе онлайн, като за целта Ви е необходима интернет връзка и устройство за достъп (телефон, лаптоп, компютър или др. устройство). Ще получите линк за достъп до обучението.

165 лв. без ДДС  130 лв. без ДДС на участник при регистрация до 31.03.2023 г.

 

Допълнителнa отстъпкa:
- 5% при регистрация на 2 или повече участника от една организация

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по имейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на ПОВЕЧЕ ОТ ТРИМА участници, моля, пишете ни на office@masterevents.bg или се свържете с нас на:

 • Моб.: 0896 19 19 24
 • e-mail: office@masterevents.bg

Лектори на обучението:

Теодора Дичева
Десислава Кръстева НОИ

Теодора Дичева е добре познат експерт в областта на трудовите правоотношения. Завършила е юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1995 г. В продължение на 21 години е работила в "Главна инспекция по труда" последователно на длъжностите старши и главен юрисконсулт, а през последните 10 години и като директор на правната дирекция в Инспекцията по труда. От м.септември 2019 г. е консултант на свободна практика с област на дейност трудови правоотношения. Автор е на многобройни публикации на теми, свързани с трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд и е един от утвърдените лектори в тази насока.

Десислава Кръстева - държавен експерт по осигуряването в отдел "Методология на осигуряването и контрол" в дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" в Централно управление на Националния осигурителен институт, където работи от 2012 г. За периода от 2003 до 2011 г. е работила като финансов ревизор в най-голямото териториално поделение на НОИ - София-град. Лектор в областта на разходите на държавното обществено осигуряване от 2014 г.

Семинарът е подходящ за:

✔ Управители и собственици на фирми и организации
✔ Мениджъри на ръководни длъжности
✔ Ръководители и специалисти в отдел "Човешки ресурси"
✔ Ръководители отдел ТРЗ и Личен състав
✔ Юристи на фирми.
✔ HR агенции и консултанти по човешки ресурси

Програма:

09:00 - 09.30 - Вход в онлайн платформата
09:30 - 11:00 - Учебна лекция 1 (Т. Дичева)
11:00 - 11:15 - Кратка почивка
11:15 - 12:45 - Учебна лекция 2 (Т. Дичева)
12:45 - 13.30 - Обедна почивка
13:30 - 15:00 - Учебна лекция 3 (Д. Кръстева)