Master Events Ви кани на специализиран ОНЛАЙН семинар:

Практически и правни проблеми при

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

✓ Нови промени в ЗУЕС и приложимост на закона.

✓ Mатериалноправни и процесуалноправни въпроси.

✓ Съдебна практика, казуси и решения на проблеми.

16 юни 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 7 

Местата са ограничени с цел по-ефективно протичане на обучението и усвояване на материала

Етажна собственост обучение

☑️  Отлична презентация и представяне
☑️  Отговори на ваши въпроси и казуси
☑️  Иновативна и лесна за използване онлайн платформа за обучения
☑️  100% гаранция за удовлетворение (или ви връщаме парите)!

1. Законодателно уредени режими на управление на етажната собственост – уредба, органи на управление

1.1. Решения, способи за отмяна на решенията, вещноправен режим на общите части.

 • Правен режим на общите части.
 • Режими на управление на етажната собственост – материалноправни и процесуалноправни въпроси.
 • Режим по ЗС.
 • Режим по ЗУЕС.
 • Въз основа на вписан договор само за жилищен комплекс от затворен тип.

 

2. Искът по чл.40 ЗУЕС.

 • Проблеми на материалното право.
 • Процесуални въпроси и доказване.

 

3. Бюджет на етажната собственост – общи положения, видове приходи и разходи.

3.1. Вземания от собственик, разпределение на разходите, възлагане поддържането и ремонта на общите части.

 • Разноски, свързани със съпритежанието на общите части – общи положения.
 • Фонд „Ремонт и обновяване“.
 • Разпределение на разходите между етажните собственици, ползватели и обитатели в сградата в режим на етажна собственост.
 • Събиране на разноските, дължими въз основа решение на общото събрание.
 • Въпроси на договора за поддръжка на общите части.
 • Проблеми на отделните клаузи по отношение на материалното право.
 • Допустима ли е арбитражна клауза в договора?
 • Въпроси на доказването при спорове по които страна са етажните собственици в сграда в режим на етажна собственост.

 

4. Правни последици, произтичащи от неотчитане в ЗУЕС на въпроса за съсобствеността на земята, върху която се намира етажната собственост.

4.1. Проблеми, свързани с модерното строителство – същност, управление и правни последици.

 • Особености при ЗУЕС за жилищен комплекс от затворен тип.
 • Управление на жилищен комплекс от затворен тип.

5. Коментар на последните промени в ЗУЕС. Нови задължения и изисквания.

 

Програма:

 
09:00 - 09.30 - Вход в онлайн платформата
09:30 - 11:00 - Учебна лекция 1
11:00 - 11:20 - Кратка почивка
11:20 - 13:00 - Учебна лекция 2
13:00 - 13:45 - Обедна почивка
13:45 - 16:00 -  Учебна лекция 3, въпроси и отговори

16 юни 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 7 

*За максимално ефективно провеждане на обучението, онлайн достъпът е ограничен до 45 участника! Местата се изчерпват бързо! Запишете се сега!

Начин на провеждане: Обучението ще се проведе онлайн, като за целта Ви е необходима интернет връзка и устройство за достъп (телефон, лаптоп, компютър или др. устройство). Ще получите линк за достъп до обучението.

165 лв. без ДДС  145 лв. без ДДС на участник при регистрация до 09.06.2023 г.

 

Допълнителнa отстъпкa:
- 10% при регистрация на 2 или повече участника от една организация

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече участници, моля, пишете ни на office@masterevents.bg или се свържете с нас на:

 • Моб.: 0896 19 19 24
 • e-mail: office@masterevents.bg

Лектор на обучението:

Етажна собственост обучение

Васил Александров е съдия в Софийски районен съд. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и има придобита научна степен „Доктор по право“ в област „Гражданско и семейно право“. Бил е лектор на редица обучения и семинари по вещно право, облигационно право, застрахователно право в Национален институт на правосъдието, СРС, СУ “Св. Климент Охридски” и УНСС. През 2017 и 2018 г. е зам.-председател на Центъра по спогодби и медиация при СРС и СГС. Има преподавателски опит по Римско частно право. Автор е на множество публикации за практикуващи юристи.

Семинарът е подходящ за:

✔ Фирми и служители, занимаващи се с Фасилити мениджънт и управление на сгради;
✔ Фирми с основна дейност - управление и поддръжка на етажната собственост;
✔ Мениджъри, юристи и управители на строителни фирми;
✔ Общински служители и ръководители свързани с контрол по ЗУЕС;
✔ Адвокати и адвокатски дружества, практикуващи в областта на ЗУТ/ЗУЕС;
✔ Частни лица, сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост;
✔ Професионални домоуправители;

Програма:

09:00 - 09.30 - Вход в онлайн платформата
09:30 - 11:00 - Учебна лекция 1
11:00 - 11:20 - Кратка почивка
11:20 - 13:00 - Учебна лекция 2
13:00 - 13:45 - Обедна почивка
13:45 - 16:00 -  Учебна лекция 3, въпроси и отговори